Home 커뮤니티 포토갤러리

포토갤러리

2018년 교육 사진_모션인트로 제작
작성자 : 관리자( chj0928@itp.or.kr)   작성일 : 18.12.13   조회수 : 318

슬라이드2.JPG

 

슬라이드3.JPG

 

슬라이드4.JPG

 

슬라이드5.JPG

 

슬라이드6.JPG

 

슬라이드7.JPG

 

슬라이드8.JPG

 

슬라이드9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

파일첨부 슬라이드1.JPG
이전글 2018년 교육 사진_제품디자인 모델링
다음글 2018년 교육 사진_디자인 프레젠테이션 스킬업